Big Dig Delft (part 31)

The first tunnel is ready
Tunnel one is ready! They're now placing concrete supports on its roof. Those will carry the masts for the tram's electrical contact wires. Where the tram runs now, is the location for the second dig: tunnel number two. The third dig will be the underground parking.


Tunnel één is klaar! Nu plaatsen ze de betonpoer, waarop de bovenleiding van de tram bevestigd wordt, op het tunneldak. Omdat waar de tram nu rijdt, de tweede tunnel komt. De derde grote graafpartij is de ondergrondse parkeergarage.