Sunday, April 19

Big Dig Delft (part 41)

Sandbox... 
 The demolition crew is quick. No more tracks, caternary, basalt bed or sleepers. The station's platform side has been transformed into a big boy's sand box. 
 De slopers zijn er snel bij. Geen rails, bovenleiding, basaltbed of dwarsliggers meer. De perronzijde van het station is een zandbak voor grote jongens.
On the former yard of Station Delft
Op het voormalig tracé van Station Delft
Platform 1 - notice the plaque on the left commemmorating the commissioning of the viaduct in 1965, exactly 50 year earlier.
Spoor 1 - let op de plakette die de ingebruikneming van het viaduct in 1965 - exact 50 yaar eerder - herdenkt.

Monday, April 13

Big Dig Delft (part 40)

Reappearance
 Lots of 'Biggus Diggus' *) these days. Facades that weren't visible for over 50 years, start to reappear from behind demolished parts of the viaduct.
 Veel 'Biggus Diggus' *) de laatste dagen. Geveltjes die aan het zicht ontrokken waren, verschijnen na 50 jaar weer van achter de gesloopte delen van het viaduct.

*) Shamelessly 'paraphrasing' Monty Python's Life of Brian (https://youtu.be/2K8_jgiNqUc)

Sunday, April 12

Tool...

The main tool this weekend... Where's the f****' vaseline?!

Friday, April 10

Big Dig Delft (part 39)

A change a day...
 For a while there wasn't much to see, when all the work was done underground. With the demolition of the viaduct, there is a change almost every day. Not the highest quality series (because mobile phone), but illustrative nevertheless.
 Was er een poos niets te zien langs het spoor en vonden de werkzaamheden onder de grond plaats, op het moment verandert er - met de sloop van het viaduct - bijna elke dag iets. Niet de beste serie (want mobiele telefoon), maar geeft toch een beeld.

Thursday, April 9

Big Dig Delft (part 38)

Steam
A still from the video, showing
the engine-driver leaning out.
Beeld uit de video van de machinist.
 Found a little jewel in the archive. It was made when in 2009 a steam locomotive unexpectedly passed through Delft. With the viaduct's demolition, this image is no longer be possible, since last week. Look how green everthing is. All trees and bushes in the area have been removed in 2010.

 Vond nog een klein juweeltje in het archief. Gefilmd toen in 2009 onverwacht een stoomtrein door Delft denderde. Met de sloop van het viaduct, is dit beeld sinds een week niet meer mogelijk. Let ook even op hoe groen alles is. Alle bomen en struiken in de Spoorzone zijn in 2010 verwijderd.


Sunday, April 5

Eye in the sky

More CD drawer archeology.... 


The sixth studio album by The Alan Parsons Project, released in 1982. The album was recorded in London's Abbey Road Studios. The one that my loudspeaker manufacturer likes to boast with....

Saturday, April 4

Big Dig Delft (part 37)

Demolition
One last picture from underneath
Een laaste plaatje van onder
 Better name for this post would be "Demolition Derby". The second of its kind, by the way. In one of the first stages of Big Dig Delft, an entire neighbourhood was flattened to make place for the big hole in the ground, that is now the new railway station.

 Betere naam voor deze post zou "Demolition Derby" zijn. De tweede in z'n soort trouwens. In de eerste fase van "Big Dig Delft" werd een hele wijk platgegooid om plaats te maken voor het gat in de grond, dat nu het nieuwe station is.
 Overview of all "Big Dig Delft" pictures here.
 Overzicht van alle "Big Dig Delft" plaatjes hier.