Meanwhile in Delft...

 A few daily scenes
 Een paar dagelijkse tafreeltjes
Café Uit de Kunst

Oude Kerk (Old Church)[1] & Schoolstraat 
 Yes, that bell tower is crooked, but this time I tilted the camera.
 Ja, die kerktoren staat scheef, maar dit keer heb ik de camera maar 's scheef gehouden.