Yuzhno-Sakhalinsk

Still snowy Yuzhno-Sakhalin. My favorite trip of the year...