Oranjezon

 Tot in de jaren 90 was Oranjezon - tussen het Zeeuwse Oostkapelle en Vrouwenpolder - in gebruik als waterwingebied om het eiland Walcheren van vers drinkwater te voorzien. Vandaag de dag is het toegankelijk tegen een kleine vergoeding. Het is een immens gevarieerd landschap met brede stranden, duingebied, schraal struweel, loofbos en dennenbos. En oh, er lopen wilde Koniks en runderen.