Big Dig Deft (part 29B)

Found a really cool old panorama of Molen de Roos (the one without sails nowadays). As the railway in the foreground was electrified in 1927 the picture must have been taken around 1930. Compare it to the situation today below.
Molen de Roos in an old panorama (photographer unknown)
Vond een mooie foto van Molen de Roos, die het momenteel zonder wieken moet stellen. Daar het spoor op de voorgrond in 1927 ge√ęlectrificeerd werd, moet deze foto zo rond 1930 zijn genomen. Vergelijk eens met de foto hieronder.
Amidst the chaos, taken from the same spot at a much lower angle
Te midden van de chaos, genomen vanaf dezelfde plaats vanuit een veel lager standpunt
Update: Have an HDR image, I took from approx the same standpoint, almost two years earlier in April 2010... (showing an even bigger mess).
Here 'Molen de Roos' even misses part of the landing around it (on the left side)