End of an era

And with this Friday afternoon an era ended. A final powerpoint, a final production team meeting, one more decision about a compressor and one last cigarette with the engineers. Pernis is history and Amsterdam is waiting.
But first things first. A fortnight off, to unwind and booze up...
Exxon Mobil Esso Refinery, the neighbour; you know, where the grass is always greener... 
Esso Raffinaderij, de buurman; iets met gras dat altijd groener is, enzo...
En daarmee kwam een tijdperk ten einde. Een laatste presentatie, productie team meeting, nog een beslissing over een compressor en een laatste peuk met de collega engineers. Pernis is geschiedenis en Amsterdam wacht.
Maar belangrijke zaken eerst. Twee weken vrij, om de stress weg, en de drank erin te laten vloeien...