Big Dig Delft (part 43)

Exit viaduct
One support is still standing were once was the viaduct, emphasizing the large open space that's left. Big enough to build an underground parking. Keep digging!
Eenzaam en alleen staat er nog één kolom die ooit het viaduct ondersteunde. Hij benadrukt de grote lege vlakte die nu over is. Groot genoeg voor een ondergrondse parkeergarage. Blijven graven!