Mont Saint Odile

Een dame bid in de Tranen kapel
A lady praying in the Chapel of tears
 St. Odile van de Elzas is de patroonheilige van het goede gezichtsvermogen en de Elzas. Leven doet ze niet meer - dat speelde zich tussen 662 en 720 na Christus af - maar ze heeft wel een indrukwekkend optrekje achtergelaten. De Mont Sainte-Odile ligt op een 760 meter hoge piek in de Elzas, voorzien van een muurtje van maar liefst 10 km eromheen.
De weg ernaar toe is een kleine 30 km rondrit vanaf onze B&B met typische Elzas wegen. Bossen, heuvels, slingerweggetjes en een incidentele haarspeld. Download route voor TomTom met een klik op het kaartje hiernaast.

Click kaart voor TomTom ITN file
Click map for TomTom ITN file
Prima te doen als je voor het eerst je toch wat nerveuze vrouw mee achterop neemt....
Uitzicht vanaf Saint Odile en binnentuin van het klooster
View from Saint Odile and the monastry garden
Een foutje met fish-eye lens/A screw-up with fish-eye optic
  Saint Odile from Alsace, is the patroness of 'good eye sight' and of course the Alsace. She's no longer alive - that was between 662 and 720 AD - but left us an impressive retreat. The Mont Sainte-Odile lies on a 760 meter high peak in the Alsace with a 10 km wall around it.
The road to the monastry is a 30 km roundtrip from our B&B over typical roads. Forrest, hills winding roads and an occasional hairpin. Download route for TomTom with a click on the map above.

A fine route if your slighly nervous wife rides on the rear seat for the first time...