Palermo

Quattro Canti, officially known as Piazza Vigliena; a baroque octagonal 'piazza'
 Palermo isn't exactly 'love at first sight'. Even if noted for its history, culture, architecture and gastronomy; despite the many  important roles it played throughout its 2700 year existence. True, it harbours many - mostly Gothic - monuments and the municipality is very busy redeveloping the city, to restore many of the delapidated beautiful buildings. But it's extremely busy and with some very peculiar back-street alleys..I'm afraid, the city just isn't my place; if it were, I would've had more pictures...
 Palermo is niet direct 'liefde op het eerste gezicht'. Zelfs al heeft het een naam voor historie, cultuur, architectuur en gastronomie; ondanks de belangrijke rol die het gespeeld heeft in de regio gedurende z'n 2700 jarig bestaan. Natuurlijk, er zijn vele - meest gotische - monumenten en het stadsbestuur werkt hard aan een herontwikkeling, om de ontelbare vervallen maar mooie gebouwen weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Maar het is extreem druk en met wat eigenaardige achterafstraatjes. Ik ben bang dat de stad gewoon niet mijn ding is; als het dat wel was, had ik wel meer foto's gehad...
'Duomo' inside and outside; an architectural complex of different styles, due to a long history of additions, alterations and restorations (the last in the 18th century).