Isfahan Bazaar

 Tehran - without a doubt - has the largest, but every city has one; a bazaar. Generally they are neatly enclosed structures with a vaulted brick roof, which gives them a monumental appearance.
 Zonder twijfel is die van Teheran de grootste, maar elke stad heeft er één; de bazaar. Over het algemeen zijn dit in Iran keurig overdekte bouwsels, met een gemetseld gewelfd plafond wat ze een monumentaal aanzicht geeft.