Big Dig Delft (part 39)

A change a day...
 For a while there wasn't much to see, when all the work was done underground. With the demolition of the viaduct, there is a change almost every day. Not the highest quality series (because mobile phone), but illustrative nevertheless.
 Was er een poos niets te zien langs het spoor en vonden de werkzaamheden onder de grond plaats, op het moment verandert er - met de sloop van het viaduct - bijna elke dag iets. Niet de beste serie (want mobiele telefoon), maar geeft toch een beeld.