Big Dig Delft (part 41)

Sandbox... 
 The demolition crew is quick. No more tracks, caternary, basalt bed or sleepers. The station's platform side has been transformed into a big boy's sand box. 
 De slopers zijn er snel bij. Geen rails, bovenleiding, basaltbed of dwarsliggers meer. De perronzijde van het station is een zandbak voor grote jongens.
On the former yard of Station Delft
Op het voormalig tracé van Station Delft
Platform 1 - notice the plaque on the left commemmorating the commissioning of the viaduct in 1965, exactly 50 year earlier.
Spoor 1 - let op de plakette die de ingebruikneming van het viaduct in 1965 - exact 50 yaar eerder - herdenkt.