Big Dig Delft (part 40)

Reappearance
 Lots of 'Biggus Diggus' *) these days. Facades that weren't visible for over 50 years, start to reappear from behind demolished parts of the viaduct.
 Veel 'Biggus Diggus' *) de laatste dagen. Geveltjes die aan het zicht ontrokken waren, verschijnen na 50 jaar weer van achter de gesloopte delen van het viaduct.

*) Shamelessly 'paraphrasing' Monty Python's Life of Brian (https://youtu.be/2K8_jgiNqUc)