Big Dig Delft (part 37)

Demolition
One last picture from underneath
Een laaste plaatje van onder
 Better name for this post would be "Demolition Derby". The second of its kind, by the way. In one of the first stages of Big Dig Delft, an entire neighbourhood was flattened to make place for the big hole in the ground, that is now the new railway station.

 Betere naam voor deze post zou "Demolition Derby" zijn. De tweede in z'n soort trouwens. In de eerste fase van "Big Dig Delft" werd een hele wijk platgegooid om plaats te maken voor het gat in de grond, dat nu het nieuwe station is.
 Overview of all "Big Dig Delft" pictures here.
 Overzicht van alle "Big Dig Delft" plaatjes hier.