Vosges

 Na het ruige Spanje valt het me op hoe liefelijk het Franse Vogezen landschap is. Dingen die we in Nederland bergen zouden noemen zijn vergeleken daarbij heuveltjes. Met meertjes - vijvers genoemd hier - overal.  Elk watervalletje heeft een naam die begint met "Cascade de".
 After the tough mountians in the north of Spain, it strikes me how gentle the Vosges mountains in the North of France are. Stuff we would call mountains in the Netherlands, are in fact hills. And lakes - called ponds - everywhere. Every little waterfall has a name starting with "Cascade de... ".