Loom


 Iran (Persië) is bekend is van z'n tapijtjes. Die persische tapijten zijn verkrijgbaar als machine- en handgeweven exemplaren, waarbij natuurlijk 'handgeweven' de kostbaarste zijn. Dat handweven gaat er voor kleinere tapijtjes soms behoorlijk primitief aan toe.
 Iran (Persia) is well known for its carpets. Those Persian rugs are available as machine and hand-woven specimens, where - of course - the hand-woven ones are the costliest. For the smaller rugs, an ancient loom sometimes has to do the job.