Persepolis

 Tussen 550 en 300 voor Christus was daar het eerste Perzische Rijk met de onleesbare naam ๐ƒ๐Žง๐Ž ๐Žถ๐Žด๐Žก๐๐Žก๐Žน. Iemand heeft dit weten te vertalen en de geschiedenisboeken verwijzen nu naar het rijk van de Achaemeniden met Cyrus de Grote als stichter en Darius de Grote als รฉรฉn van de waardige opvolgers. 
Waarom deze helden een totaal afgelegen plek aan de voet van de bergen kozen om hun hoofdstad te stichten blijft onduidelijk. De consequentie was dat veel praktischer steden de feitelijke rol als hoofdstad speelden, zoals het beroemde en bijbelse Babylon. Waarschijnlijk een beetje zoals Amsterdam de feitelijke Nederlandse hoofdstad is, maar - als het erom gaat zaken voor mekaar te krijgen - je beter naar Rotterdam kan kijken.
Persepolis was dus een soort praalhoofdstad aan het eind van de Koninklijke Weg door Perziรซ. Alexander de Grote misbruikte deze weg - oorspronkelijk bedoeld om de communicatie in het eerste Perzische rijk te verbeteren - om in 330 VC snel met z'n legers in Persepolis te komen. En waarschijnlijk om geplunderde buit uit de verwoeste stad snel naar huis te krijgen. En zo ongeveer werden de ruรฏnes van Persepolis een UNESCO World Heritage site.
180° Panorama of Persepolis Ruins (from the tomb of Artaxerxes II)