Pigeons

 Duiven... Ik ben er niet gek op, maar gedurende de 16de en 17de eeuw bouwden de Perzen een groot aantal duiventillen. Niet omdat ze gek waren op duiven, maar omdat ze gek waren op meloen en komkommer. Het onvruchtbare land stond deze gewassen eigenlijk niet toe en de duivenmest leverde broodnodige stikstof en fosfor. De duiventillen werden gebouwd uit lokale baksteen en gepleisterd met stro en leem. Sommigen hadden gigantische afmetingen en plek voor 15 000 duiven. Ooit waren er zo'n 3000 van die duivennesten en vandaag de dag zie je overblijfselen ervan overal in verschillende stadia van ontbinding.
De duiventillen werden gebouwd als onneembare forten, omdat duiven prooidieren zijn en - laten we eerlijk zijn - ongelofelijk dom. Ook moesten ze door het gewicht van duiven, nissen en stront geweldig zwaar zijn. 
De duiventil is ingehaald door moderne meststoffen (kunstmest). 
 Pigeons... I don't like them. But during the 16th and 17th century, the Persians built a large number of pigeon houses. Not because they loved the birds, but they liked melon and cucumber. The infertile land did not sustain these crops and the pigeon poop provided nitrogen and phosphorus. The houses were built from local brick and plastered with straw and lime. Some of them were enormous, with room for 15 000 pigeons or more. At one time there were more than 3000 of these throughout the country and today ruins of about 300 remain visible in the landscape. 
These pigeon houses are built like fortresses. First because pigeons are prey and let's be honest, they're the stupidest animals on earth. Also the houses have to be incredibly strong to carry the weight of birds, pigeonholes and poop.
They were rendered obsolete by modern (industrial) fertilizers.